Denne side

På denne side fortæller jeg, hvad jeg for tiden er opmærksom på: Tanker, iagttagelser, begivenheder i uddannelsessektoren mv.
 
Og hvad jeg for tiden læser. 
 
Denne menu træder i stedet for en blog fordi jeg ved, at jeg ikke har tid til at holde en blog i gang.
 
Du er velkommen til at skrive en mail til mig om en aktuel note - og give forslag til litteratur - eller kommentere det jeg skriver om litteratur på : info@metaconsult.dk. Jeg forholder mig til din mail når der er tid.
 
Skriv venligst om du betragter din mail som en privat mail eller om jeg må henvise til noget af indholdet i kommended aktuelle noter. 

 

Aktuelle aktiviteter

En ny teori om læring i skoler og uddannelsesinstitutioner
Siden 1995 har jeg on and off arbejdet med udtænkningen af en ny, selvstændig og selvreferentiel teori om læring af fagkundskaber i skoler og uddannelsesinstitutioner. Denne teori kan nu sammenskrives. Først tænkte jeg på et voluminøst værk. Nu tænker jeg på at sammenfatte teorien i en ultrakoncentreret udgave på 25-30 sider og sende den ud, gratis, i taknemmelighed over det priviligerede arbejdsliv, som jeg har haft. Dels som statsansat pædagogisk forsker (1968-1990) og dels som selvstændig læringskonsulent mm. (1991-2017). I hele mit liv har jeg kunnet tjene penge til at leve for ved at tænke. Og nu giver jeg noget tilbage. 
 
Et lidt mere langsigtet bogprojekt
For tiden arbejder jeg intenst med at strukturere mine materialer om overgangen fra arbejdshukommelse til langtidshukommelse i elevens hhv. kursistens læring af boglige fagkundskaber i skolen. Dansk moderne pædagogik favoriserer en forståelsesorienteret beskæftigelse med faget i arbejdshukommelsen men har ikke nogle bud på den nødvendige fæstnelse af stoffet i langtidshukommelsen. Jeg har på nuværende tidspunkt indkredset ni kilder til viden om denne overgang. Bogen sigter mod at give baggrundsviden om hukommelse og læring såvel som direkte vejledning til lærere - og - til eleverne - og deres forældre (folkeskole) og til kursisterne selv (fx VUC) og studerende. 
 
150424: Lærerens spørgsmål i timen

Her er noget, der er begyndt at optage mig mere og mere ud fra observationer af undervisning: Lærerens spørgsmål. Når man taler med elever og kursister om at tage noter handler det som regel om at de skal tage notater om det faglige stof, som læreren fremlægger. Især hvis det går ud over det, der står i undervisningsmaterialet. Jeg er gradvist blevet mere og mere opmærksom på, at lærerens faglige spørgsmål er vigtigere end de faglige svar. Det er disse spørgsmål, som fører eleverne og kursisterne videre i deres faglige læring og det er også disse spørgsmål, som de skal bruge i deres arbejde med at lære stoffet derhjemme. Med andre ord er det de skal notere lærerens spørgsmål – og så stof, som ikke står i undervisningsmaterialet. De skal bruge spørgsmålene til at forstå tankelogikken og de skal bruge dem til forberedelse af næste time og til aktiv repetition op mod eksamen. Jo mere de har fuldstændige spørgestrukturer desto bedre greb får de om stoffet og opgaverne. 

© Sten Clod Poulsen, Slagelse, 2017, www.læringiskolen.dk, version 170426(Al tekst må citeres og bruges med angivelse af kilden).

 

Læst

Som travl konsulent er der snævre grænser for, hvad og hvor meget jeg får læst. Brugere af denne hjemmeside hjælper mig fra tid til anden med læseforslag og jeg bliver også selv opmærksom på ny og vigtig faglitteratur ved søgen på nettet. En egl. systematisk litteratursøgning og gennemsyn af tidsskrifter har jeg ikke tid til. 
 
For tiden læser jeg "Superhukommelse". En meget uprætentiøs bog af Mark Aarøe Nissen. En af "how to do" vejledningerne om at huske. Jeg læser den for at se, om der skulle være nogle konkrete ideer, som jeg kan give videre i mit konsulentarbejde. 
 
Andre gange læser jeg forskningsrapporter. Jeg læser meget bredt. Som konsulent kan man få brug for de mest forskelligartede oplysninger
 
 
Mobil 31507047 | CVR: 31909759 | Fruegade 19 B, 4200 Slagelse  | info@metaconsult.dk