Bøger og rapporter

Ordnet alfabetisk efter titel. Bøgerne kan købes direkte fra MetaConsult Forlag. Det letteste er at sende en mail til info@metaconsult.dk . Bøgerne kan om 3-4 uger købes som e-bøger. Aktuelt kan de købes som papirbøger fra MetaConsult Forlag, send en mail og bestil. Hvis man bestiller telefonisk, så husk nyt telefonnummer: Mobil 31507047
 
 
Poulsen, S. C. Nye læringsrum og fleksible tilrettelæggelsesformer i voksenuddannelserne ved VUC Sønderjylland. 2004, 120 sider A4 format. Kan downloades her. (Sammenfatning af en længere fortrolig rapport med empiri fra undervisningsobservation og interviews). 
 
Poulsen, S. C. Tilegnelse af boglige fagkundskaber. Slagelse: MetaConsult Forlag, 2006, 300 s. Se oversigt over bogens indhold og anmeldelser
 
 
 
 

Tidsskriftsartikler, avisartikler og temahæfter

Udvalgte artikler ordnet alfabetisk efter titel

 
Poulsen, S. C. Intet er lært, som ikke kan huskes, WeekendAvisen den 18. juni 2010.
 
Poulsen, S. C. John Hattie: En revolutionær uddannelsesforsker?, Voksenuddannelse, marts
2014, nr. 108, s. 13-18.
 
Poulsen, S. C. Kan læringspsykologi bruges til noget i skolen? Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 3, 2009, 155-166.
 
Poulsen, S. C. Lærende team kan løfte elevernes læringsresultater, Folkeskolen, 2014, 4 dec.
 
Poulsen, S. C. Lærere glemmer at arbejde med elevernes hukommelse, Kristeligt Dagblad 23. november 2011 (netudgaven).
 
Poulsen, S. C. Læringsteori på naturvidenskabeligt grundlag. LMFK-bladet, 2008 nr. 2. 6-9
 
Poulsen, S. C. Projektarbejde – et kritisk gensyn. Voksenuddannelse,
2010, nr. 94, s. 12-17. (”Voksenuddannelse” er tidsskrift for ledere ved VUC)
 
Poulsen, S. C. På opdagelse i maskinrummet – reportage fra et projekt omudvikling af læring i praksis, ”Voksenuddannelse” nr. 105, juni 2013, s. 12-14
 
Poulsen, S. C. Summen af benspænd er knusende, København: WeekendAvisen, 4. januar 2013 side 12-13.
 
Poulsen, S. C. Undskyld, vi tog fejl, netPolitiken 28. august 2010
 
Poulsen, S. C. Årgang 2011 har rod i hukommelsen, Kristeligt Dagblad, 23. november 2011 (netudgaven).
 
I perioden 1995-1999 skrev jeg 22 temahæfter, hvor jeg i et umiddelbart tilgængeligt sprog (har læserne sagt) fremlagde mine analyser, erfaringer og vurderinger om en række forhold vedr. udvikling af læring hhv. skoleudvikling mm. 

Temahæfter om elevers læring 

 
 
 

Temahæfter om pædagogik og skoleudvikling

60 s. ISBN 87-610-0001-9

T-03. Pædagogisk management giver sammenhængendeskoleudvikling. 60 s.ISBN 87-6100004-3

T-04. Evaluering i klasseværelset kan være gensidig ogselvansvarlig. 60 s. ISBN 87-610-0005-1

T-05. Skolelæreren hører til den kompetenceproducerendelivsform. 52 s. ISBN 87-610-0007-8

T-07. Skolen er en kompetenceproducerende virksomhed.
52 s.  ISBN 87-610-0019-1

T-08. Lærerteam giver sammenhængende skoleudvikling.
60 s. ISBN 87-610-0011-6

T-10. Eksamen kan bruges til udvikling af undervisningen.
60 s. ISBN 87-610-0026-4

T-12. Den lærende skole giver udviklingsrum til lærerne.
60 s. ISBN 87-610-0018-3

T-13. En plads i skolen til den selvstændige livsform.
56 s.  ISBN 87-610-0012-4

T-14. Eros er gemt i klasseværelset. 52 s.
ISBN 87-610-0015-9

T-15. Personlig gennemslagskraft i undervisningen måafbalanceres med social kontaktevne. 60 s. 
ISBN 87-610-0016-7

T-17. Målstyret skoleudvikling er kompetencebaseretkulturforvandling. 60 s. ISBN 87-610-0028-0

T-18. Økopædagogik er bæredygtig undervisning.
60 s. ISBN 87-610-0029-9

T-19. De pædagogiske praksiskulturer er skolens fundament.
60 s. ISBN 87-610-0032-9

T-20. Kvalitetsstyring af skolens kursusforbrug er enledelsesopgave. 60 s.  ISBN 87-610-0033-7

T-21. Ledelsens kursusstyring medbestemmer skoleudviklingen.
60 s. ISBN 87-610-0035-3

T-22.Kvalitetsprojekter i skolen skal kvalitetsvurderes.
32 s. ISBN 87-610-0036-1

Læringsmodeller

Ordnet efter modellernes løbenummer som kursusbilag til foredrag og pædagogiske dage
 
Alle modeller kan anvendes under forudsætning af klar henvisning til kilden og at der ikke foretages ændringer af tekst eller grafik. Modellerne er ordnet efter løbenummer. K-421 betyder "Kursusbilag 421". 
 
 
 
K-206: Model for definition af kompetencemål
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sten Clod Poulsen | CVR: 31909759 | Fruegade, 19 B, Slagelse - Danmark | Tlf.: 31507047 | stenclodpoulsen@gmail.com